Välj en sida

Advokat Katrin Berglund Karlsson

Kontakt

katrin@advokatfirmankatway.se

+46 (0)73-049 65 81

Katrin har lång erfarenhet från arbete på advokatbyrå och har även arbetat som stadsjurist. Katrin har en gedigen bakgrund inom allmän affärsjuridik innefattande framtagande, granskning och förhandling av kommersiella avtal, med särskild specialisering mot entreprenadjuridik. Hon har biträtt såväl beställare som entreprenörer i allmän domstol och inför skiljenämnd. Utöver rådgivning utbildar och föreläser Katrin frekvent kring de inom bygg- och anläggningsbranschen förekommande standardavtalen såsom AB, ABT, ABK och ABFF.

Katrin arbetar även med hyresrättsliga frågor och har företrätt såväl hyresvärdar som hyresgäster i hyresnämnden. Från tidigare arbete inom kommunal verksamhet har Katrin även erfarenhet av andra fastighetsrelaterade frågor. Hon har sammantaget en bred kunskap om de särskilda frågeställningar som förekommer på fastighets- och entreprenadområdet; från det inledande strategi- och upphandlingsskedet till de tvistiga frågor som kan uppstå mellan parterna under och efter avtalstiden.

Vidare har Katrin erfarenhet av det arbetsrättsliga området och har företrätt såväl arbetsgivare som arbetstagare i samband med bland annat omorganisationer och avslutande av anställningar.

Katrin åtar sig även uppdrag som likvidator, främst i samband med Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation.

CV

Erfarenhet

Advokatfirman Katway 2024-

Wåhlin Advokater 2022-2024

Helsingborgs stad 2020-2022

Advokatfirman Wåhlin 2019-2020

RosholmDell Advokatbyrå 2018-2019

Advokatfirman Lindahl 2010-2018

Varbergs tingsrätt 2007-2009

Utbildning

Jur.kand. Lunds Universitet 2007

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Styrelseuppdrag

Filborna Arena AB