Välj en sida

Advokatfirman Katway –
där prestigelöst och lyhört bemötande möter lösningsorienterad och framåtblickande affärsjuridik.

Katway kombinerar juridisk expertis med förståelse för klientens affär, behov och förutsättningar för att erbjuda affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet.

Affärsjuridisk rådgivning

Affärsjuridik är en del av civilrätten och hanterar alla frågor som rör relationer företag emellan och gentemot privatpersoner. Alla företag, oavsett storlek, kommer dagligen i kontakt med frågeställningar och situationer som ligger inom affärsjuridikens område. Som exempel kan nämnas att anställa en ny medarbetare, driva in en obetald faktura, beställa material, hyra en lokal, bygga ett hus, upphandla tjänster, reklamera felaktiga utförda tjänster och mycket mer.

Katway erbjuder rådgivning inom flera av affärsjuridikens områden och fungerar som ditt bollplank och partner framför allt inom:

  • Entreprenadrätt
  • Kommersiell avtalsrätt
  • Tvistelösning
  • Hyres- och fastighetsrätt
  • Arbetsrätt

Utbildning

Katways ledstjärna är att kunskap och utbildning är nyckeln till förståelse och framgång i affärslivet varför vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar inom till exempel avtalsrätt och entreprenadjuridik. Såväl innehåll som längd kan anpassas efter kundens önskemål.

Kurser avseende de entreprenadrättsliga standardavtalen ABT, AB, ABK och ABFF hålls även i samarbete med Novo Utbildning AB.

Katways målsättning är att göra även det krångligt juridiska begripligt och roligt.

”Aldrig hade jag trott att två dagar med entreprenadjuridik kunde vara så roligt”.

Tidigare kursdeltagare

Det finns alltid minst en väg framåt.
Tillsammans hittar vi den bästa.

Advokat Katrin Berglund Karlsson

Katrin har lång erfarenhet från arbete på advokatbyrå och har även arbetat som stadsjurist. Katrin har en gedigen bakgrund inom allmän affärsjuridik innefattande framtagande, granskning och förhandling av kommersiella avtal, med särskild specialisering mot entreprenadjuridik. Hon har biträtt såväl beställare som entreprenörer i allmän domstol och inför skiljenämnd. Utöver rådgivning utbildar och föreläser Katrin frekvent kring de inom bygg- och anläggningsbranschen förekommande standardavtalen såsom AB, ABT, ABK och ABFF.

Katrin arbetar även med hyresrättsliga frågor och har företrätt såväl hyresvärdar som hyresgäster i hyresnämnden. Från tidigare arbete inom kommunal verksamhet har Katrin även erfarenhet av andra fastighetsrelaterade frågor. Hon har sammantaget en bred kunskap om de särskilda frågeställningar som förekommer på fastighets- och entreprenadområdet; från det inledande strategi- och upphandlingsskedet till de tvistiga frågor som kan uppstå mellan parterna under och efter avtalstiden.

Vidare har Katrin erfarenhet av det arbetsrättsliga området och har företrätt såväl arbetsgivare som arbetstagare i samband med bland annat omorganisationer och avslutande av anställningar.

Katrin åtar sig även uppdrag som likvidator, främst i samband med Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation.

Referenser

Katrin hjälpte mig att ta fram ett avtal anpassat för min verksamhet. Det var väldigt smidigt och effektivt att få avtalet på plats. Katrin var lyhörd, kunnig, och bildade sig snabbt en bild av vad avtalet behövde innehålla. Jag rekommenderar gärna hennes tjänster till andra företagare som behöver juridisk hjälp och expertis.

Eva Errestad

GoGi Leads AB

Vi på Jacobsen Bygg och interiör AB och Ängelholmsmuraren AB är oerhört nöjda med Katrin som bollplank i alla våra juridiska frågor. Det är alltid snabb återkoppling och tydliga svar på de juridiska frågorna vi ställer. Vi har bara positivt att säga om henne och hennes tjänster.

Dennis Jacobsen

Jacobsen Bygg & Interiör AB, Ängelholmsmuraren AB